top of page
qv1.jpg

Calendar de desfășurare a concursului

Desfasurare.png

INFORMAȚII GENERALE

Concursul se adresează tuturor elevilor din unitățile de învățământ din toate județele.

Concursul este structurat pe două cicluri de învățământ, respectiv ciclul gimnazial (clasele: V - VIII)  și ciclul liceal (clasele IX - XII).

Concursul constă într-un set de întrebări sub formă de grilă, cu un singur răspuns corect, precum și în redactarea unui scurt paragraf, pornind de la o imagine legată de un eveniment din istoria Angliei;

Concursul se va desfășura cu participare directă.

Nu se percepe taxă de participare.

Etapa locală se va organiza de către o comisie constituită la nivelul fiecărei unități de învățământ. Subiectele vor fi elaborate, conform modelului de către un membru desemnat, profesor de limba engleză, din unitatea școlară în care se organizează etapa locală. Rezultatele de la etapa locală se vor aduce la cunoștința participanților și, ulterior, se vor trimite, în format Excel, la adresa de mail daniel.leotescu@cnc.ro.  

 

La etapa județeană se vor califica doar elevii care au participat la etapa locală.

Etapa județeană se va organiza la Colegiul Național „Carol I” din Craiova.

Durata probelor de concurs pentru etapa județeană este de 60 de minute pentru elevii de la ciclul gimnazial și de 90 de minute pentru elevii de la ciclul liceal.

Lucrările vor fi evaluate de către comisia de evaluare în conformitate cu baremele stabilite pentru subiectele specifice fiecărei clase. Punctajul total este de 100 puncte. NU se acordă puncte din oficiu.

Rezultatele fiecărei etape se vor afișa în 72 de ore de la desfășurarea probei.

Eventualele contestații se vor depune marți, 28.05, între orele 10:00 -12:00 la unitățile organizatoare sau pe adresa de e-mail daniel.leotescu@cnc.ro. Lucrările vor fi resigilate și vor fi evaluate de către o comisie formată din doi membri, alții decât cei de la evaluarea inițială, respectând legislația în vigoare. Rezultatele se vor afișa la maximum 48 de ore la încheiere perioadei de depunere a contestațiilor. NOTA DE LA CONTESTAȚII ESTE NOTA FINALĂ. Comisia de organizare are obligația de a afișa lista finală.  

 

Premiile pentru toate etapele concursului se vor acorda în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform legislației în vigoare. Se vor acorda premiul I, premiul II, premiul III și mențiune în funcție de punctajele obținute de participanți. Premiile și mențiunile se vor acorda în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, fără, însă, a depăși 30% din numărul de participanți. Acordarea premiilor va fi stabilită de către Comisia de organizare și desfășurare a concursului pentru fiecare etapă, pentru fiecare ciclu de învățământ și pentru fiecare clasă.

ASPECTE ORGANIZATORICE

EVALUARE

CONTESTAȚII

PREMIEREA

bottom of page